COMUNICAZIONE N. 62 A.S. 2023 24 - ASSEMBLEA SINDACALE PERSONALE ATA 24 NOVEMBRE 2023

COMUNICAZIONE N. 62 A.S. 2023 24 - ASSEMBLEA SINDALE PERSONALE ATA

24 NOVEMBRE 2023

Allegati

COMUNICAZIONE N. 62 A.S. 2023 24 - ASSEMBLEA SINDACALE 24 NOVEMBRE 2023_3.pdf